ВодоустойчивостСъществуват няколко степени на водоустойчивост при часовниците, всяка от които има различна характеристика, указваща използването на часовника в съприкосновение с вода. Моля, винаги използвайте часовника си според това, за каква степен на водоустойчивост е пригоден.


Степени на водоустойчивост:

3 bar (3 ATM) – подходящ за случайни водни капки от миене на ръце или дъжд

5 bar (5 ATM) – подходящ за мокрене под течаща вода - къпане под душ с умерено топла вода и др. подобни

10 bar (10 ATM) – подходящ за плитководно плуване

20 bar (20 ATM) – подходящ за дълбоководно плуване с бутилка

30 bar (и повече) – подходящ за гмуркане на големи дълбочини


Важно!


За водоустойчивите часовници от всички степени (от 5 bar до 20 bar или по-висока степен) е задължително да НЕ СЕ натискат или издърпват бутоните на часовника във вода. Това нарушава водоустойчивостта и създава условия часовникът да пропусне вода при съприкосновение с нея.


За водоустойчивите часовници от всички степени (от 5 bar до 20 bar или по-висока степен), които имат кожена каишка, е важно да се отбележи, че обилното мокрене на каишката съкращава живота й и налага нейната смяна след доста по-кратко време от износване при обичайна успотреба.


Сапунът и шампоанът (при къпане в баня), солта (при къпане в море) и химикалите (при къпане в басейн) имат способността да разяждат гумените уплътнения на часовника, като съкращават живота им и респективно нарушават водоустойчивостта на часовника за доста по-кратко време. Това се отнася за системно съприкосновение на часовника с изброените, а не при редки случаи.


За предотвратяване на наслагвания по часовника от замърсяване при използването му в море, басейн и др. е добре след това водоустойчивите часовници (от степен 10 bar и повече) да се изплакват под течаща чешмяна вода и дори да се почистват с мека четка по задния капак и верижката.


Някои действия като енергично плуване, силен удар от вълни, скачане във воден басейн и др. създават многократно повишено моментно налягане, което може да превиши указаната степен на водоустойчивост, вследствие на което да се наруши херметичността на касата (корпуса).


Водоустойчивостта по Българския Държавен Стандарт 62 (БДС 62) е нетрайна и необективна характеристика, поради това, че уплътненията на часовника са предмет на износване и остаряване. С оглед на това е препоръчително през няколко години (4-5 г.) уплътненията да се подменят в оторизиран сервиз на съответната марка или в друг професионален сервиз, разполагащ с необходимата техника.